Nieuws

BTW: Wecycle en toepassen btw-verleggingsregel

Geplaatst: 25 maart 2021
Kenmerk: 2021.36079

BTW: Wecycle en toepassen btw-verleggingsregel

In dit nieuwsbericht treft u het antwoord aan op een lezersvraag die door twee gemeenten is gesteld over het uitreiken van facturen door de gemeenten aan Wecycle.

Gemeenten hebben van Wecycle een brief ontvangen over het uitreiken van facturen. Voor downloaden brief d.d. 26 november 2020. Klik hier

1. Verleggingsregel-btw van toepassing of niet?

Moet de gemeente een factuur met btw uitreiken aan Wecycle of moet de gemeente een factuur zonder btw uitreiken en op de brief vermelden dat de btw-verleggingsregel van toepassing is. Als de btw-verleggingsregel van toepassing is dan factureert de gemeente geen btw. De verschuldigde btw wordt verlegd naar Wecycle. Wecycle geeft op de eigen btw-aangifte het bedrag aan btw aan dat de gemeente zou hebben gefactureerd als de btw-verleggingsregel niet van toepassing zou zijn. In de overeenkomst die de gemeente heeft gesloten met Wecycle wordt vermeld: “Op de in Artikel 5.1 genoemde vergoeding is de verleggingsregeling genoemd in artikel 12 lid 5 Wet op de Omzetbelasting 1968 juncto artikel 24bb Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting 1968 van toepassing”. Is de btw-verleggingsregeling daadwerkelijk van toepassing?

2. Overeenkomst Wecycle en gemeenten

In de meeste overeenkomsten die gemeenten met Wecycle hebben gesloten wordt vermeld:

Artikel 3 Opdracht aan de Gemeente

3.1 Wecycle draagt aan de Gemeente op, en de Gemeente accepteert deze opdracht, om naar beste kunnen zorg te dragen voor het innemen, sorteren, opslaan en gereedmaken voor transport van AEEA, afkomstig van particuliere huishoudens en niet-particuliere. In geval van niet-particuliere ontdoeners moet het wel gaan om AEEA afkomstig van particuliere ontdoeners, dan wel om hiermee naar aard en hoeveelheid vergelijkbare apparatuur.

3.2 De Gemeente zal te allen tijde handelen overeenkomstig de Operationele Voorwaarden opgenomen als in Bijlage 2.

3.3 De sortering van het door de Gemeente ingenomen AEEA als bedoeld in Artikel 3.1 betreft tenminste een sortering tussen gasontladingslampen en ledverlichting enerzijds en overige AEEA anderzijds. Indien nieuwe regelgeving aanvullende eisen stelt aan de sortering van AEEA zal de Gemeente hieraan meewerken.

3.4 De Gemeente is in het kader van de opdracht zoals omschreven in artikel 3.1 verplicht alle ingenomen AEEA in de daartoe ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen dan wel in de Transportmiddelen deugdelijk op te slaan respectievelijk gereed te maken voor transport. De Gemeente zal bij het innemen, sorteren, opslaan en gereedmaken voor transport van AEEA voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten.

3. Fiscale aspecten

Volgens Taxnavigator is de btw-verleggingsregel niet van toepassing. De gemeente moet een factuur met btw uitreiken. Het Ministerie van Financiën heeft met betrekking tot het gescheiden inzamelen van glas, verpakkingspapier en PMD het standpunt ingenomen dat de gemeente een dienst verleent aan Stichting Afvalfonds Verpakkingen. De gemeente levert geen materialen aan Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Dit standpunt geldt volgens Taxnavigator ook ter zake van de diensten die de gemeente aan Wecycle verleent. De gemeente moet een factuur met btw uitreiken aan Wecycle. Uiteraard kunt u de Belastingdienst om een schriftelijk standpunt vragen.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.