Nieuws

Lezersvraag: commerciële exploitatie sportpark

Geplaatst: 02 februari 2019
Kenmerk: 2019.05137

Lezersvraag: commerciële exploitatie sportpark

Bijgaand een lezersvraag inzake de commerciële exploitatie van een sportcomplex.

Een stichting is eigenaar en exploiteert een sportcomplex. De stichting realiseert een financieel overschot. Het overschot wordt geïnvesteerd in het sportcomplex. Volgens de nieuwe btw-regelgeving inzake sport is de dienstverlening van de stichting die bestaat uit het geven van gelegenheid tot sportbeoefening met ingang van 1 januari 2019 vrijgesteld van btw. De stichting heeft geen winstoogmerk omdat de stichting geen uitkering kan doen aan leden want de stichting heeft geen leden. Daarnaast investeert de stichting financiële overschotten in het sportcomplex.

Wat kan de stichting doen om het btw-regime te blijven toepassen. Het is voordeliger om 9% btw te voldoen dan om BOSA te vragen.

Model:

 1. De bestaande stichting met het vastgoed wordt getransformeerd in een stichting die vastgoed exploiteert c.q. een vastgoedstichting.
 2. Een nieuwe stichting wordt opgericht.
 3. De nieuwe stichting richt een besloten vennootschap op en houdt de aandelen van de besloten vennootschap.
 4. De besloten vennootschap huurt het sportpark van de vastgoedstichting.
 5. De besloten vennootschap exploiteert het sportpark en realiseert een overschot. Het overschot wordt uitgekeerd aan de aandeelhouder c.q. de nieuwe stichting.
 6. Het overschot komt via de huur van het sportcomplex voor een deel terecht bij de vastgoedstichting. De winst van de vastgoedstichting is niet belast met vennootschapsbelasting omdat de verhuur kwalificeert als normaal vermogensbeheer.
 7. De besloten vennootschap exploiteert het sportpark met een winstoogmerk en het geven van gelegenheid tot sportbeoefening is belast met 9% btw.
 8. De besloten vennootschap voldoet 9% btw en neemt btw op de kosten in aftrek op de btw-aangifte.
 9. De besloten vennootschap exploiteert het sportcomplex belast met btw en voldoet aan het zogenoemde 90%-criterium.
 10. De besloten vennootschap en vastgoedstichting kunnen opteren voor een met btw belaste huur van het sportcomplex.
 11. De btw op de huur is geen kostenpost voor de besloten vennootschap. De besloten vennootschap voldoet aan het zogenoemde 90%-criterium en kan alle of nagenoeg alle btw op de huur op de btw-aangifte in aftrek nemen.
 12. Door de met btw belaste huur kan de vastgoedstichting alle btw op de investerings-, renovatie en onderhoudskosten in aftrek nemen op de btw-aangifte.
 13. Doordat het vastgoed achterblijft in de oude stichting is verschuldigdheid van overdrachtsbelasting niet aan de orde.


Op 13 februari 2019 en op 20 maart 2019 verzorgen wij de cursus 'Sport en btw'. In deze cursus behandelen wij de fiscale aspecten van de verschillende exploitatiemodellen. Daarnaast bespreken wij de SPUK en BOSA uitgebreid met u. Aansluitend gaan wij in op de exploitatiemodellen waarmee het btw-voordeel blijft behouden. U gaat met uitgebreide sheets en complete fiscale adviezen naar huis.

Voor meer informatie: klik hier