Nieuws

De effectiviteit van horizontaal toezicht

Geplaatst: 12 januari 2017
Kenmerk: 2017.02116

De effectiviteit van horizontaal toezicht

Onlangs is een interessant proefschrift over de effectiviteit van Horizontaal Toezicht verschenen. Horizontaal toezicht is een vorm van belastingtoezicht gebaseerd op wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie tussen de Belastingdienst en een belastingplichtige. Hierbij krijgt de belastingplichtige in ruil voor vrijwillige en actuele verstrekking van fiscaal relevante gegevens snel zekerheid over zijn belastingpositie. Bovendien wordt de belastingplichtige niet door de Belastingdienst belast met veel tijd en aandacht vergende boekenonderzoeken en andere controlemaatregelen achteraf.

In het proefschrift vindt u veel achtergrondinformatie over het Horizontaal Toezicht. U kunt het naslagwerk kosteloos downloaden door te klikken op deze link.

Dit artikel is opgesteld door mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als belastingadviseur en concernfiscalist. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.