Nieuws

KFN: VPB: LB: BTW: eHerkenning

Geplaatst: 29 februari 2020
Kenmerk: 2020.25130

KFN: VPB: LB: BTW: eHerkenning

Met ingang van 1 januari 2020 geldt de verplichting om aangiften Loonheffingen en Vennootschapsbelasting in te dienen via eHerkenning. In 2020 hoeven de aangiften omzetbelasting nog niet te worden ingediend via eHerkenning. De datum waarop eHerkenning ook gaat gelden met betrekking tot de omzetbelasting/btw is nog niet vastgesteld. Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden.

Ondernemingen en organisaties kunnen eHerkenning gebruiken om gegevens uit te wisselen met de overheid. Voor meer informatie over eHerkenning. Klik hier

Het aanvragen van E-erkenning is voor een groot aantal organisaties een probleem. Ongeveer 60.000 organisaties kunnen geen E-herkenning aanvragen omdat zij niet beschikken over een inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel c.q. een KvK-nummer. Hierbij moet worden gedacht aan Vpb-fiscale eenheden, ambassades, internationale organisaties, fondsen voor gemene rekening, buitenlandse bedrijven, (sommige) kerkgenootschappen.

Uitstel eHerkenning Loonheffingen

Onder voorwaarden verleent de Belastingdienst proactief (automatisch) uitstel tot 1 juli 2020 voor ondernemers die aangifteplichtig zijn voor de loonheffingen. Het uitstel wordt automatisch verleend door de Belastingdienst. Voorwaarde is dat de laatst ingediende aangifte is ingediend via het oude ondernemersportaal van de Belastingdienst. Het uitstel geldt niet voor ondernemers die hun laatst ingediende aangifte hebben gedaan via een fiscaal dienstverlener of marktsoftware.

Documenten en publicaties

  • Brief van Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties van 29 januari 2020, nr. 2020-0000036119. Klik hier
  • Brief van de Staatssecretaris van Financiën van 10 februari 2020, nr. 2020-0000066426, inzake beantwoording van Kamervragen inzake het gebruik van eHerkenning bij de Belastingdienst. Klik hier

Antwoord op Kamervragen

  • Antwoord op Kamervragen van de leden Omtzigt en Lodders aan de Minister van Financiën en de Minister van Binnenlandse Zaken, nr. 2019Z26176, 2020-0000066426, over het verplichte gebruik van eHerkenning bij de belastingdienst (ingezonden 23 december 2019). Klik hier. De wettelijke grondslag van de verplichtstelling van eHerkenning is artikel 2: 15 Algemene wet bestuursrecht.
  • Antwoord op Kamervragen van de leden Bruins (ChristenUnie) en Omtzigt (CDA) aan de Minister van Financiën, nr. 2020Z00807, over eHerkenning (ingezonden 21 januari 2020). Klik hier
  • Antwoord op Kamervragen van de leden Lodders, Middendorp en Aartsen (allen VVD) aan de Ministers van Financiën en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, nr. 2020Z01031, over de eHerkenning en het artikel «MKB en VNO-NCW: gedupeerden nieuw aangiftesysteem compenseren» (ingezonden 23 januari 2020). Klik hier

Gemeentelijke praktijk

De problemen met E-herkenning kunnen ook bij gemeenten spelen als meerdere vennootschappen een fiscale eenheid vennootschapsbelasting vormen. De gemeente houdt bijvoorbeeld de aandelen van een houdstermaatschappij die de aandelen houdt in meerdere dochtervennootschappen en de houdstervennootschap en de dochtervennootschappen vormen een vpb-fiscale eenheid.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.