Nieuws

BTW: SPUK: Brief Sportfondsen: waarschuwing!

Geplaatst: 19 februari 2020
Kenmerk: 2020.25058

BTW: SPUK: Brief Sportfondsen: waarschuwing!

Van een abonnee hebben wij een brief ontvangen van de Sportfondsen Groep (hierna ook: Sportfondsen). Wij hebben voor u een korte samenvatting van de brief gemaakt.

1. Overleg Belastingdienst

Sportfondsen geeft in de brief d.d. 17 februari 2020 aan dat Sportfondsen nog met de Belastingdienst in overleg is over de vraag of Sportfondsen een winstoogmerk heeft in de zin van de btw. Sportfondsen verwacht in het eerste kwartaal 2020 meer duidelijkheid te krijgen van de Belastingdienst.

2. Winstoogmerk

Als Sportfondsen of een aan Sportfondsen gelieerde exploitatiemaatschappij een winstoogmerk heeft in de zin van de btw dan is de dienstverlening van Sportfondsen inzake het geven van gelegenheid tot sport belast met btw. De gemeente kan de zwembaden en andere sportaccommodaties belast met btw blijven verhuren aan Sportfondsen. De gemeente kan vanwege de met btw belaste huur de btw op kosten die kunnen worden toegerekend aan de met btw belaste verhuur van de zwembaden en andere sportaccommodaties in aftrek nemen op de btw-aangifte.

3. Geen winstoogmerk

Als Sportfondsen of een aan Sportfondsen gelieerde exploitatiemaatschappij geen winstoogmerk heeft in de zin van de btw dan is de dienstverlening van Sportfondsen niet meer belast met btw. De gemeente heeft geen recht meer op aftrek van btw op de kosten. Sportfondsen betreft geen aan de gemeente gelieerd sportbedrijf omdat niet wordt voldaan aan de voorwaarden van bestuurlijk en financieel belang van de gemeente in het gelieerde sportbedrijf om de bestedingen van het sportbedrijf mee te kunnen nemen in de gemeentelijke SPUK-aanvraag.

4. Waarschuwing !

Sportfondsen wijst gemeenten op het feit dat Sportfondsen door de Belastingdienst mogelijk wordt gekwalificeerd als niet-winstbeogende exploitant en de btw-sportvrijstelling gaat gelden. Daarom raadt Sportfondsen gemeenten aan om preventief de uitgaven ten behoeve van Sportfondsen mee te nemen in de SPUK-aanvraag 2020.

5. Commentaar Taxnavigator

  • De brief is gedateerd op 17 februari 2020. De aanvraag SPUK-2020 moet zijn ingediend voor 1 maart 2020 en een flink aantal gemeenten heeft al een aanvraag SPUK-2020 ingediend.
  • In de brief wordt niet opgemerkt dat de btw op de exploitatievergoeding niet in de aanvraag SPUK-2020 kan worden opgenomen. Die btw moet worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds. In de aanvraag SPUK-2020 moeten alleen die kosten worden opgenomen waarvan de btw in aftrek wordt genomen op de btw-aangifte.
  • Gooit Sportfondsen de handdoek in de ring als de Belastingdienst het standpunt inneemt c.q. blijft innemen dat Sportfondsen geen winstoogmerk in de zin van de btw heeft?
  • Met het door Taxnavigator ontwikkelde SPUK-model kunnen op eenvoudige wijze kosten van btw worden vermeden. Wij hebben het model compleet uitgewerkt op het fiscaal platform Taxnavigator. Klik hier

6. Vaktechnisch overleg

Tijdens ons vaktechnisch overleg zullen wij het dossier btw en sport nader bespreken. Klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.