Nieuws

Taxnavigator weekbericht (16)

Geplaatst: 21 april 2018
Kenmerk: 2018.03951

Taxnavigator weekbericht (16)

Beste lezer en abonnee op de nieuwsbrief Taxnavigator, 

  • Vennootschapsbelasting.Wij hebben geen nieuws op het gebied van de Vennootschapsbelasting. Wij wachten nog steeds op een standpunt van de Belastingdienst  inzake de verschuldigdheid van vennootschapsbelasting en reclameopbrengsten.
  • Sporthal en BTW-compensatiefonds. De gemeente Nissewaard heeft volgens Rechtbank Den Haag geen recht op compensatie van btw op de bouwkosten van een sporthal. De gemeente claimde btw op de bouwkosten voor zover de nieuwe sporthal om niet in gebruik wordt gegeven aan een school die primair onderwijs verzorgt.
  • Lezersvraag I-phones. Wij hebben van abonnee’s drie vragen gehad inzake de verkoop van gebruikte I-phones en tablets van Raadsleden. 
  • Ontwikkeling btw-herzieningsregels. Met betrekking tot de toepassing van de btw-herzieningsregels speelt een belangrijke ontwikkeling. Een Poolse gemeente heeft een dorpshuis om niet c.q. niet als btw-ondernemer in gebruik genomen en heeft volgens advocaat-generaal Kokott op grond van de btw-herzieningsregels recht op een aanvullende teruggaaf van btw. 
  • Verhuurplus. De Hoge Raad heeft een arrest gewezen inzake de ter beschikking stelling van opslagruimte en de vraag of sprake is van verhuur of verhuur-plus.
  • Thema Sport. Op verzoek van abonnees hebben wij het thema sport uitgebreid.  
  • Onderzoek van Sportraad. De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) heeft uitgebreid onderzoek laten doen naar ‘Fiscaliteit bij sportevenementen’. 
  • Inperking btw-koepelvrijstelling. Geldt de btw-koepelvrijstelling straks niet meer voor samenwerkingsverbanden die zich bezig houden met de inning van lokale belastingen. 

Maak vrijblijvend kennis met de kennisbank 'Taxnavigator'. Wij horen graag uw ervaring. Bent u geen abonnee en wilt u graag een proefaccount: klik hier

Team Taxnavigator