Nieuws

BTW: Ondernemerschap en scheiden van PMD

Geplaatst: 10 januari 2022
Kenmerk: 2022.41679

BTW: Ondernemerschap en scheiden van PMD

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de uitspraak van een rechtbank inzake het scheiden van PMD, verpakkingspapier, glas en de verschuldigdheid van belastingrente. Rechtbank bevestigt standpunt Belastingdienst.

1. Algemeen

Veel gemeenten hebben met betrekking tot het scheiden van PMD, verpakkingspapier en glas correcties met betrekking tot de btw moeten toepassen. De gemeenten hebben de btw op de kosten van het gescheiden inzamelen van PMD, verpakkingspapier en glas gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds. Volgens een standpunt van het Ministerie van Financiën handelen gemeenten met betrekking tot het gescheiden inzamelen van verpakkingspapier, PMD en glas als btw-ondernemer. De dienstverlening aan Stichting Afvalfonds Verpakkingen is belast met btw. Gemeenten kunnen de btw op de kosten van deze werkzaamheden verrekenen c.q. in aftrek nemen op de btw-aangifte. Gemeenten moet de onterecht gecompenseerde btw met belastingrente terugbetalen aan de Belastingdiensten. De gemeente krijgen de btw op de kosten alsnog zonder belastingrente terugbetaald van de Belastingdienst. Per saldo hebben gemeenten kosten van belastingrente.

2. Proefprocedures

Een aantal belastingadvieskantoren voert namens verschillende gemeenten proefprocedures. In de procedures worden veel standpunten ingenomen.

Voor raadplegen hele artikel. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.