Nieuws

BCF: Declaratie BTW-compensatiefonds: Heeft u alle btw in beeld?

Geplaatst: 09 januari 2021
Kenmerk: 2021.34060

BCF: Declaratie BTW-compensatiefonds: Heeft u alle btw in beeld?

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de declaratie BTW-compensatiefonds en enkele aandachtspunten.

Gemeenten hebben een ingewikkelde btw-positie. Gemeenten handelen voor de heffing van btw 1) als overheid, 2) als btw-ondernemer maar ook als 3) niet-overheid/niet btw-ondernemer. Gemeenten kunnen de btw op kosten compenseren bij het BTW-compensatiefonds voor zover de btw op de kosten betrekking heeft op de activiteiten die de gemeente als overheid (1) verricht en voor de activiteiten niet als-overheid/niet als btw-ondernemer (3) worden verricht tenzij een uitsluitingsgrond van toepassing is.

De eerste uitsluitingsgrond van het recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds betreft de verstrekking aan één of meer individuele derden. De tweede uitsluitingsgrond van het recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds betreft de activiteit die (als zodanig) van heffing van btw is vrijgesteld als de activiteit als btw-ondernemer wordt verricht. Wordt een activiteit als btw-ondernemer verricht dan bestaat nooit recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds. Mogelijk bestaat wel recht op aftrek van btw via de btw-aangifte.

Het is de ervaring van Taxnavigator dat gemeenten niet alle btw-compenseren waarop zij recht hebben.

  • Buitenlandse btw. Heeft uw gemeente alle betaalde buitenlandse btw in beeld?
  • Doorschuif-btw. Met welke organisaties werkt uw gemeente samen en wordt alle btw op de kosten daadwerkelijk doorgeschoven en is het aandeel van uw gemeente in de doorschuif-btw correct.
  • De btw die door exploitanten van sportaccommodaties als exploitatiebijdrage in rekening wordt gebracht.
  • Zie verder de actualiteitenbijeenkomst d.d. 13 januari 2020.

Online cursus ‘Actualiteiten en aandachtspunten BTW-compensatiefonds’

  • Voor meer informatie over de online cursus ‘Actualiteiten en aandachtspunten BTW-compensatiefonds’ van 13 januari 2021. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.