Nieuws

Tiny Forest

Geplaatst: 07 juli 2018
Kenmerk: 2018.04225

Tiny Forest

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

Een aantal gemeenten realiseert een Tiny Forest voor natuurontwikkeling. Als de gemeente op eigen kosten op eigen grond een Tiny Forest realiseert dat voor een ieder toegankelijk is dan kan de gemeente de btw op de kosten compenseren bij het BTW-compensatiefonds. De gemeente moet dan hebben gecontracteerd met de aannemer en de factuur moet aan de gemeente zijn uitgereikt.

Verstrekt de gemeente een subsidie aan een stichting of een groep van bewoners voor de realisatie van een Tiny Forest dan de gemeente de btw op de kosten niet compenseren bij het BTW-compensatiefonds als de stichting of bewonersgroep voor eigen rekening en risico een Tiny Forest aanlegt. Een scenario kan zijn dat de stichting in opdracht voor de gemeente een Tiny Forest realiseert. De stichting kan onder voorwaarden de btw op de kosten aftrekken op de btw-aangifte. De stichting reikt een factuur met btw uit aan de gemeente en de stichting kan de btw op de btw op de kosten aftrekken op de btw-aangifte. Wil de gemeente en de stichting deze omslachtige wijze van werken? Volgens Taxnavigator kan het allemaal veel eenvoudiger. De gemeente en de stichting leggen het Tiny Forest samen aan. De gemeente koopt de planten en het andere benodigde materiaal. De stichting legt met vrijwilligers het bos aan. 

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.