Nieuws

​​Is een commissaris btw-plichtig?

Geplaatst: 25 juni 2018
Bron: Uitspraak Gerechtshof ’s-Hertogenbosch d.d. 21 juni 2018, nr. 16/03573
Kenmerk: 2018.04189

​​Is een commissaris btw-plichtig?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft in zijn uitspraak van 21 juni 2018, nr. 16/03573, aan het Hof van Justitie de prejudiciële vraag voorgelegd of een commissaris van een stichting btw-plichtig is.

1. Feiten

Een gemeenteambtenaar heeft naast zijn dienstbetrekking bij de gemeente een nevenfunctie bij een stichting. De gemeenteambtenaar is lid van de Raad van Commissarissen. Naast het commissariaat bij de stichting heeft de gemeente ambtenaar geen andere nevenfuncties. De kenactiviteit van de stichting is het blijvend kunnen aanbieden van goede huisvesting aan die personen die niet in staat zijn om voor eigen huisvesting zorg te dragen.

De commissaris ontvangt voor zijn werkzaamheden een vergoeding van de stichting. Moet de commissaris ter zake van de ontvangen vergoeding btw voldoen aan de Belastingdienst? Voor antwoord op die vraag is een aantal zaken van belang. Heeft de commissaris als btw-ondernemer zelfstandig onder bezwarende titel een dienst verleend aan de stichting. Is de betaling die de commissaris van de stichting heeft ontvangen een vergoeding voor de dienstverlening van de commissaris aan de stichting.

2. Geschil

In geschil is de vraag of de commissaris zelfstandig economische activiteiten verricht. De commissaris neemt het standpunt in dat hij als individuele commissaris ondergeschikt is aan de Raad van Commissarissen. De commissaris kan niet zelfstandig bevoegdheden uitoefenen. Volgens de Belastingdienst is sprake van zelfstandigheid. De commissaris verzorgt een opdracht. Er is geen sprake van ondergeschiktheid ten aanzien van de arbeids- en bezoldigingsvoorwaarden alsmede de verantwoordelijkheid.

3. Oordeel gerechtshof

Het gerechtshof maakt een uitgebreide afweging en besluit het Hof van Justitie een prejudiciële vraag voor te leggen: “ Verricht een lid van de Raad van Commissarissen van een stichting, die voor zijn arbeids- en bezoldigingsvoorwaarden in een ondergeschikte positie verkeert ten opzichte van deze Raad, maar overigens niet in een ondergeschikte positie verkeert ten opzichte van de Raad van Commissarissen of de stichting, zijn economische activiteiten zelfstandig in de zin van artikel 9 en artikel 10 van de Btw-richtlijn?”.

Voor downloaden uitspraak Gerechtshof Den Bosch: klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.