Nieuws

Extern onderzoek naar cultuur binnen Belastingdienst

Geplaatst: 28 september 2019
Kenmerk: 2019.21589

Extern onderzoek naar cultuur binnen Belastingdienst

In zijn brief d.d. 20 september 2019, nr. 2019-0000155141, kondigt Staatssecretaris Snel aan dat een extern onderzoeksbureau een breed en fundamenteel onderzoek gaat doen naar de cultuur binnen de Belastingdienst. De rapportage wordt eerste kwartaal 2020 verwacht.

De opdracht aan het externe bureau richt zich op een brede nulmeting, op het onderzoeken van de huidige en de gewenste cultuur, op adviezen om van de huidige cultuur naar de gewenste te komen, en op mijlpalen om tussentijds te sturen en te rapporteren op de voortgang.

Onderwerpen die meegenomen kunnen worden in het onderzoek zijn:

  • Onderliggende oorzaken voor het feit dat bepaalde zaken niet snel genoeg naar boven komen tot de ambtelijke en politieke top (incidenten).
  • De menselijke maat binnen de Belastingdienst.
  • Resultaat en perverse prikkels.
  • Vertrouwen, verbinding en samenwerken (ook tussen Belastingdienst en Kerndepartement).
  • Normen en waarden van rechtsstatelijkheid.
  • De toereikendheid van het net gestarte programma (zie onder) en mogelijke blinde vlekken.
  • Waardering en beeldvorming van de dienst door burgers en bedrijven.

Documenten

  • Kamerbrief invulling vierde pijler 'Cultuur' van 20 september 2019, nr. 2019-0000155141. klik hier
  • Opdrachtformulering extern onderzoek cultuur Belastingdienst. klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.