Nieuws

Belastingdienst: Nieuwsbrief Loonheffingen 2020

Geplaatst: 02 november 2019
Kenmerk: 2019.22246

Belastingdienst: Nieuwsbrief Loonheffingen 2020

De eerste uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2020' is gepubliceerd. Via de nieuwsbrief informeert de Belastingdienst u over de wijzigingen in 2020 op het gebied van de loonheffingen.

  • Temporisering verhoging AOW-leeftijd
  • Wijzigingen lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV
  • Kennisdocument Wtl versie 6.0
  • Fiets van de zaak
  • Vanaf 2020 einde vaksector voor uitzendwerkgever
  • ZW-uitkering telt niet langer mee voor hoogte arbeidskorting
  • Wet arbeidsmarkt in balans / onderdeel payrolling
  • Wet arbeidsmarkt in balans / onderdeel premiedifferentiatie WW

Voor raadplegen Nieuwsbrief Loonheffingen 2020. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.