Nieuws

Stavaza Sport: nog veel onduidelijkheden

Geplaatst: 15 december 2018
Kenmerk: 2018.04915

Stavaza Sport: nog veel onduidelijkheden

Op 1 januari 2019 wordt de btw-sportvrijstelling uitgebreid. Een ieder die zonder winstoogmerk de gelegenheid geeft tot sportbeoefening wordt vrijgesteld van de heffing van btw. Geen heffing van btw maar ook geen aftrek van btw. Mogelijk krijgt de exploitant SPUK of BOSA.

1. Zwembad

Veel onzekerheid bestaat er met betrekking tot de exploitatie van het zwembad. In het zwembad wordt gesport met wedstrijdzwemmen en waterpolo. In het zwembad wordt ook zwemles gegeven en wordt schoolzwemmen verzorgd. Het zwembad wordt ook gebruikt voor therapeutisch zwemmen en zuivere recreatie. Daarnaast wordt het zwembad gebruikt voor training van beroepsvaardigheden van de politie en brandweer en worden cursussen aangeboden zoals ‘auto te water’. Zijn dit allemaal sportactiviteiten? Het Hof van Justitie geeft in zijn arrest van 21 februari 2013 in zaak C‑18/12 (Město Žamberk) een ruime interpretatie van een aquapark. Wanneer komt de Staatssecretaris van Financiën met een Beleidsbesluit?

2. BOSA

Reeds veel amateursportorganisaties zijn bezig met het uitwerken van een verzoek om subsidie. Ook wordt nagedacht over constructies. Is het mogelijk een bestaand sportpark te verkopen aan de vereniging en de subsidie voor € 2.500.000 te claimen. Hoe kan het bedrag van € 5.000 zo snel mogelijk worden bereikt? Is het mogelijk om een koopschuld om te zetten in een leenschuld en zo een betalingsbewijs te kunnen overleggen?

3. Gemeentelijke sportbedrijven

Wanneer verschijnt een officieel standpunt omtrent de gemeentelijke sportbedrijven en SPUK? 

Op 16 januari 2019 verzorgt Joep Swinkels de cursus btw en sport(structuren). In de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan de verschillende subsidieregeling zoals de SPUK en de subsidieregeling voor amateursportorganisaties BOSA. Voor meer informatie over de cursus d.d. 16 januari 2019: klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.