Nieuws

Start procedure inzake belastingrente

Geplaatst: 17 maart 2018
Kenmerk: 2018.03791

Start procedure inzake belastingrente

In eerdere berichten hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de verschuldigdheid van belastingrente bij aanmerkelijke verschuivingen tussen het recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds en het recht op teruggaaf c.q. verrekening van btw op de btw-aangifte en vice versa. De Belastingdienst brengt wel heffingsrente in rekening maar de Belastingdienst vergoedt geen rente.

Een gemeente is gestart met een bezwaar- en beroepsprocedure inzake de belastingrente. Wij kunnen ons voorstellen dat meer gemeenten worden geconfronteerd met forse verschuldigdheid van belastingrente bij met name de hierboven vermelde verschuivingen.

Wij komen graag in contact met u als uw gemeente ook wordt geconfronteerd met ongewenste belastingrente. Wij brengen u desgewenst graag in contact met de gemeente die de beroepsprocedure is gestart. U kunt contact opnemen met mailto:info@taxnavigator.nl

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator.