Nieuws

Mededeling opruimen asbest

Geplaatst: 18 september 2019
Kenmerk: 2019.21322

Mededeling opruimen asbest

In de gemeente wordt illegaal asbest gedumpt. De gemeente contracteert met een bedrijf om het asbest uit het openbaar gebied van de gemeente te verwijderen. De gemeente ontvangt een factuur met btw. Op de factuur wordt een adres vermeld. Veel gemeenten nemen aan dat de btw op de kosten niet kan worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds omdat wordt aangenomen dat sprake is van een verstrekking aan een of meer individuele derden. Dat is echter niet geval. Adres wordt op de factuur vermeld om de locatie van de dumping aan te geven.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.