Nieuws

LB: IB: Omzettingen Bbz-leningen

Geplaatst: 06 juli 2021
Kenmerk: 2021.38684

LB: IB: Omzettingen Bbz-leningen

In dit nieuwsbericht informeren wij u over het antwoord op Kamervragen inzake Bbz-leningen.

De Staatssecretaris van Financiën heeft antwoord gegeven op Kamervragen van het Kamerlid Snels van GroenLinks over het ten onrechte terugvorderen van toeslagen van zelfstandigen.

Gemeenten kunnen volgens het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (2004) Bbz aan ondernemers een lening verstrekken als die in financiële problemen zijn gekomen. Als na afloop van het boekjaar blijkt dat het ondernemingsresultaat onder het niveau van de bijstand zit dan kan de gemeente de lening in een later jaar omzetten in een gift. Tot 2017 werd deze gift gerekend tot het inkomen van de ondernemer. In het jaar van omzetting van de lening in een gift werd dus het inkomen hoger hetgeen gevolgen kan hebben voor het toetsingsinkomen voor de toeslagen. Dat had tot gevolg dat de Belastingdienst/Toeslagen overging tot terugvordering van verleende toeslagen. Vanaf 2017 leidt de omzetting van de lening in een gift niet meer tot een hoger inkomen, omdat de omzetting als eindheffing in de loonheffingen is verwerkt.

Documenten en publicaties

Antwoord op Kamervragen over het onterecht terugvorderen van toeslagen van zelfstandigen, nr. 2021Z03526, MvF, 2 juli 2021. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.