Nieuws

Facturen zonder btw

Geplaatst: 27 juli 2019
Kenmerk: 2019.05676

Facturen zonder btw

Wij ontvangen een lezersvraag over facturen zonder btw. Wat moet de gemeente doen als een leverancier of dienstverlener geen btw factureert en wel btw is verschuldigd?

De gemeente ontvangt facturen zonder btw terwijl wel btw is verschuldigd. Moet de gemeente actie ondernemen? Het wel of niet factureren van btw is een verantwoordelijkheid van de leverancier. Soms kan echter een btw-verleggingsregel van toepassing zijn.

1. Nederlandse leverancier of dienstverlener

Een leverancier of dienstverlener factureert de gemeente ten onrechte geen Nederlandse btw. De gemeente is hier niet verantwoordelijk voor. De verschuldigde btw wordt met boete en rente door de Belastingdienst van de leverancier of dienstverlener nageheven.

Bijvoorbeeld, een Nederlandse advocaat stuurt facturen zonder btw naar de gemeente. De werkzaamheden betreffen de ondersteuning van de gemeente bij de inning van huur van een in Nederland gelegen pand. De Nederlandse advocaat c.q. in Nederland gevestigde advocaat is verantwoordelijk voor de voldoening van btw.

Bijvoorbeeld, een Nederlandse commerciële exploitant van een sportschool stuurt voor de werkzaamheden van een combinatiefunctionaris facturen zonder btw naar de gemeente. De exploitant van de sportschool heeft een winstoogmerk in de zin van de btw en moet een factuur met btw uitreiken aan de gemeente. De exploitant van de sportschool is verantwoordelijk voor de voldoening van btw.

Bij naheffing van btw door de Belastingdienst zullen de Nederlandse advocaat en de commerciële exploitant van de sportschool al dan niet na overleg met de Belastingdienst naar verwachting alsnog facturen met btw uitreiken aan de gemeente om naheffing van btw te voorkomen.

2. Buitenlandse leverancier of dienstverlener

Schakelt de gemeente een Belgische advocaat in c.q. een advocaat die in België is gevestigd voor een zaak met bijvoorbeeld de Europese Commissie. De Belgische advocaat factureert geen Nederlandse en/of Belgische btw. De in België gevestigde advocaat mag geen Nederlandse btw factureren. Omdat de gemeente over een btw-nummer beschikt is de plaats van de juridische dienst in Nederland gelegen en is Nederlandse btw verschuldigd. De verschuldigde Nederlandse btw wordt via de btw-verleggingsregel van de gemeente geheven. De gemeente voldoet de btw op de btw-aangifte. De verschuldigde btw wordt op grond van de btw-verleggingsregel van de afnemer c.q. de gemeente geheven. Op de factuur moet worden vermeld: “btw verlegd”.

3. Binnenlandse verlegging btw

In een aantal situaties geldt de btw-verleggingsregel ook als van een Nederlandse leverancier of dienstverlener c.q. een in Nederland gevestigde leverancier of dienstverlener goederen en/of diensten worden afgenomen. Zia artikel 24 b, artikel 24ba en artikel 24bb van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968. Gemeente koopt voor meer dan € 10.000 aan computer/telecommunicatie apparatuur. Gemeente verkoopt afval.

Kortom, als geen btw wordt gefactureerd kan de gemeente toch zelf de Nederlandse btw zijn verschuldigd. Een onderzoek per factuur is gewenst.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.