Nieuws

VPB: milieu-investeringsaftrek (MIA) en VAMIL

Geplaatst: 09 maart 2023
Kenmerk: 2023.49283

VPB: milieu-investeringsaftrek (MIA) en VAMIL

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de milieu-investeringsaftrek (MIA), de VAMIL en de energie-investeringsaftrek. Ook een overheidsorganisatie, stichting of vereniging kan gebruikmaken van de MIA, VAMIL en EIA voor zover die belastingplichtig is voor vennootschapsbelasting.

Milieu-investeringsaftrek MIA / Vervroegde afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)
De MIA is een fiscale aftrekpost indien wordt geïnvesteerd in specifieke milieuvriendelijke investeringen. De MIA kan in de aangifte Vpb enkel in aftrek worden gebracht als de investering binnen drie maanden is gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De aanvraagprocedure bij de RVO is relatief eenvoudig.

De investering in een bedrijfsmiddel kan bij de RVO worden gemeld als het bedrijfsmiddel is opgenomen op de zogenoemde Milieulijst. Als de MIA wordt toegepast bedraagt de aftrekpost 27%, 36% of zelfs 45% van het investeringsbedrag. De hoogte van de aftrekpost is afhankelijk van de soort investering.

Veelal komen investeringen die op de Milieulijst staan zowel in aanmerking voor de MIA als de vervroegde afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Met toepassing van de VAMIL wordt tot 75% van de investering afgeschreven op een willekeurig tijdstip.

Voor raadplegen VAMIL. Klik hier 

Gemeentelijke praktijk 

De faciliteiten kunnen ook interessant zijn voor gemeenten. Wij denken bijvoorbeeld aan de activiteiten van gemeenten inzake het bedrijfsafval. 

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.