Nieuws

Bedrijfsvoering: Dynamische belastingadvisering

Geplaatst: 18 januari 2017
Kenmerk: 2017.02185

Bedrijfsvoering: Dynamische belastingadvisering

Fiscale regelgeving is erg ingewikkeld en verandert ook voortdurend. Veel gemeenten kopen daarom dure belastingadviezen in. Het belastingadvieskantoor brengt advies uit en in de algemene voorwaarden van het belastingadvieskantoor staat dat het belastingadvies is gebaseerd op de huidige wet en btw-regelgeving. Tussen de start van het project, het afronden van het project en het ontvangen van het belastingadvies kan een aanmerkelijke tijd zijn gelegen en de fiscale regelgeving kan zijn veranderd. Een voorbeeld vormt de btw-integratielevering.

Btw-integratielevering

Tot 1 januari 2014 gold de btw-integratielevering. Woningstichtingen en andere verhuurders van woningen kochten toen bij voorkeur grond van de gemeente als een btw-bouwterrein. Immers, de btw op de aankoop van het btw-bouwterrein kon de woningstichting verrekenen c.q. terugvragen op de btw-aangifte in verband met de btw-integratielevering. De verkrijging van het btw-bouwterrein is vrijgesteld van de heffing van overdrachtsbelasting. Op het moment dat de woningen in gebruik werden genomen voor btw-vrije verhuur was de woningstichting in verband met de btw-integratielevering over de voortbrengingskosten van de woningen btw verschuldigd. De voortbrengingskosten omvatten ook de waarde van de grond. Door de grond als btw-bouwterrein te verwerven bespaarden de woningstichtingen kosten van overdrachtsbelasting en de heffing van btw over deze overdrachtsbelasting.  

Na de afschaffing van de btw-integratielevering in januari 2014 is het juist niet meer interessant voor woningstichtingen en andere verhuurders van woningen om de grond als btw-bouwterrein van de gemeente te verkrijgen. Door het afschaffen van de btw-integratielevering drukt geen btw meer op de grond. Na de afschaffing van de btw-integratielevering is het juist voordelig grond niet als btw-bouwterrein te verwerven.

Een aantal gemeenten is bij het wijzigen van de btw-regelgeving niet gewaarschuwd door hun belastingadvieskantoor en hebben op basis van belastingadviezen uit 2013 in 2014 toch nog veel objecten volledig gesloopt, zoals kazernes, fabrieken, scholen en andere gebouwen. Zij hebben de vrijkomende onbebouwde grond vervolgens als btw-bouwterrein geleverd. Dit terwijl de woningstichtingen bij voorkeur juist bebouwde grond (vrij van btw) hadden verkregen en de objecten zelf hadden gesloopt in verband met afschaffing van de btw-integratielevering. Per saldo zijn voor de woningstichtingen extra kosten van belastingen ontstaan.  

Advies Taxnavigator

Taxnavigator adviseert gemeenten om met hun belastingadvieskantoor afspraken te maken over dynamische belastingadvisering. Het belastingadvieskantoor heeft op basis van de afspraak inzake dynamische advisering de verplichting om gemeenten gedurende een zekere tijd te wijzen op mogelijke wetswijzigingen en de gevolgen daarvan voor het eerder uitgebrachte belastingadvies. Tijdig bijsturen kan bijvoorbeeld op dit moment aan de orde zijn bij advisering over sport en btw of de vennootschapsbelasting.  

Dit artikel is opgesteld door de heer mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als concernfiscalist bij de gemeente Utrecht. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven