Nieuws

Fiscaal Signaal: SPUK

Geplaatst: 28 september 2019
Kenmerk: 2019.21712

Fiscaal Signaal: SPUK

Bijgaand aandachtspunten voor SPUK

  • Is uw gemeente al gestart met de aanvraag SPUK 2020?
  • Servicekosten die in 2019 worden gefactureerd en gedeeltelijk betrekking hebben op 2018 komen slechts in aanmerking voor SPUK voor zover de servicekosten betrekking hebben op 2019.
  • Bij gebiedsontwikkeling wordt vaak ook geïnvesteerd in nieuwe sportaccommodaties. Wordt bij de doorrekening van de plannen bedacht dat SPUK in beginsel eindigt in 2023. Het is niet zeker of de regeling in 2024 wordt verlengd.
  • Ook de BOSA-regeling eindigt in 2023. Het is niet zeker of de regeling in 2024 wordt verlengd.
  • Sportstichtingen die met gemeenten het SPUK-model hebben toegepast hebben een besparing gerealiseerd ter zake van de btw op kosten van gas en elektriciteit. U kunt de uitwerking van het SPUK-model hier downloaden. Klik hier

Cursus

Op 11 december 2019 verzorgt Taxnavigator voor Fiscaal Vanmorgen de cursus 'Sport en btw'. Voor meer informatie. Klik hier.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.