Nieuws

Leegstandsbeheer en btw

Geplaatst: 20 november 2019
Kenmerk: 2019.22455

Leegstandsbeheer en btw

Veel gemeenten hebben panden die niet direct worden gebruikt en tijdelijk in gebruik zijn gegeven. Soms wordt een pand om niet in gebruik gegeven. De gebruiker is geen huurder en heeft geen huurbescherming. Hoe gaat uw gemeente om met de btw op de kosten die kunnen worden toegerekend aan het pand? De Belastingdienst neemt het standpunt in dat de btw op de kosten niet kan worden afgetrokken op de btw-aangifte en ook niet kan worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds. Hoe gaat uw gemeente om met de btw op de kosten. Wordt de btw op de kosten waaronder de btw op de kosten van elektriciteit als kostprijsverhogend geboekt?

Veel gemeenten schakelen leegstandsbeheerders in. Ook dan maken gemeenten nog veel kosten met btw. De kosten worden vaak niet doorbelast aan de leegstandsbeheerder of gebruiker(s) van het pand. Wordt de btw op de kosten door uw gemeente alsdan ook als een kostenpost geboekt?

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.