Nieuws

BTW: BCF: Samenwerken/energietransitie

Geplaatst: 19 februari 2020
Kenmerk: 2020.24935

BTW: BCF: Samenwerken/energietransitie

Verschillende gemeenten gaan via een openbaar lichaam samenwerken aan de energietransitie. Een openbaar lichaam heeft rechtspersoonlijkheid zodat het zelfstandig kan handelen in het maatschappelijk verkeer. Een openbaar lichaam kan contracten en convenanten sluiten, personeel in dienst nemen, fondsen beheren en zelfs een publiek of privaat samenwerkingsverband oprichten. Een openbaar lichaam heeft een Algemeen Bestuur.

BTW-transparantiemethode

Het openbaar lichaam kan de btw op de kosten die zij maakt zoals de btw op de kosten van het regiobureau, advieskosten en kosten van regionale ontmoetingen onder voorwaarden via de btw-transparantiemethode doorschuiven naar de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten kunnen de btw die is doorgeschoven vervolgens compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Zie onderdeel 3.2. 'Transparantiemethode' van het Besluit ‘Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen’ van 25 januari 2012, nr. BLKB 2012/175M.

Ambtelijke inzet

De capaciteit voor de uitvoering van de projecten wordt binnen het project begroot en door gemeenten beschikbaar gesteld. Uitgangspunt is dat inzet van gemeentelijke medewerkers niet via detachering maar op projectbasis plaatsvindt (capaciteitsraming). De Belastingdienst kan hier dienstverlening onderkennen, met name als de ambtenaren c.q. gemeentelijke medewerkers ook werkzaamheden ten behoeve van de andere gemeenten dan de eigen gemeente gaan verzorgen. Gaat de ambtenaar in het openbaar lichaam alleen werkzaamheden voor de eigen gemeente verrichten dan kan het standpunt worden ingenomen dat sprake is van funding. Voor meer informatie over funding. Klik hier

De Belastingdienst zal het standpunt innemen dat sprake is van verstrekking van personeel c.q. een betaling in natura die is belast met btw. Via de ambtelijke inzet wordt dienstverlening van het openbaar lichaam aan de gemeenten betaald. De btw is overigens geen kostenpost. Het openbaar lichaam kan de btw op de kosten van ambtelijke inzet doorschuiven naar de deelnemende gemeenten die de doorgeschoven btw vervolgens kunnen compenseren bij het BTW-compensatiefonds. De doorschuif-btw kan (jaarlijks) over de verschillende gemeenten worden verdeeld op basis van de inwoners van de deelnemende gemeenten.

Cursus Samenwerken en detacheren zonder btw

Op 25 maart 2020 verzorgen wij de cursus Samenwerken en detacheren zonder btw. Hoe werkt de doorbelasting van kosten en hoe kunt u btw-voordelen behalen? Hoe voorkomt u dat btw een grote kostenpost wordt bij het samenwerken en het detacheren van personeel?

Voor meer informatie over de cursus 'Samenwerken en detacheren zonder btw': klik hier

Vaktechnisch overleg

Tijdens ons vaktechnisch overleg gaan wij het doorbelasten van kosten bespreken. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.