Nieuws

Detachering of dienstverlening?

Geplaatst: 08 juni 2019
Kenmerk: 2019.05522

Detachering of dienstverlening?

Op 15 maart 2019 (nr. 18/00767) is een uitspraak gepubliceerd van het Gerechtshof Den Haag over detachering en de btw-vrijstelling voor maatschappelijk werk. De uitspraak is voor de gemeentelijke praktijk van belang. Wij hebben de belangrijkste aspecten van de uitspraak voor u samengevat.

1. Feiten

A en B richten een vennootschap op waarvan A en B beide voor de helft aandeelhouder zijn. A is de enige werknemer van de vennootschap. De vennootschap houdt zich onder andere bezig met bedrijfsmaatschappelijk wek. A is ingeschreven als maatschappelijk werker bij het landelijk register Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk. Door de kwalificatie van A is de vennootschap ook gekwalificeerd.

De vennootschap sluit een overeenkomst van opdracht voor het verrichten van bedrijfsmaatschappelijk werk met een onderdeel van het Ministerie van BZK. De opdrachtnemer declareert het werkelijk aantal bestede uren per maand op basis van nacalculatie tegen een vastgesteld uurloon. De facturen worden via selfbilling opgemaakt door de opdrachtgever. Ter zake van de dienstverlening wordt geen btw gefactureerd.

De Belastingdienst neemt het standpunt in dat de vennootschap btw moet voldoen en dat geen btw-vrijstelling van toepassing. Volgens de Belastingdienst is sprake van het detacheren van personeel. Over de vergoeding is volgens de Belastingdienst btw verschuldigd.

2. Themabericht

In het themabericht 'detacheren of aannemen van werk' treft u een nadere uitwerking aan van de fiscaaltechnische aspecten van het detacheren of aannemen van werk. Wanneer is fiscaaltechnisch sprake van detacheren en wanneer is fiscaaltechnisch sprake van het aannemen van werk. In het themabericht 'detacheren of aannemen van werk' treft u ook een uitwerking aan van de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 15 maart 2019 , nr. 18/00767. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.