Nieuws

Onderzoek compensatiebedrag btw-regime sportaccommodaties

Geplaatst: 27 september 2017
Kenmerk: 2017.03239

Onderzoek compensatiebedrag btw-regime sportaccommodaties

In ons nieuwsbericht van 20 september 2017 hebben wij u bericht dat volgens het Belastingplan 2018 de btw-sportvrijstelling niet op korte termijn wordt uitgebreid. Volgens Taxnavigator biedt het uitstel van de uitbreiding van btw-sportvrijstelling gemeenten de mogelijkheid om hun btw-schade exact te bepalen.

Brief VNG

In zijn brief van 20 maart 2017 verzoekt K. Breed namens de VNG aan de Staatssecretaris van Financiën om aanvullend onderzoek te doen naar het compensatiebedrag als het btw-regime op sportaccommodaties wijzigt. De eerdere berekeningen zijn gebaseerd op gegevens uit 2012. De investeringen waren op dat moment volgens de brief op een dieptepunt en zijn nadien omhoog gegaan. Het bedrag van compensatie kan niet worden gebaseerd op een dieptepunt. Ter zake van de berekening bestaat voorts nog een aantal onduidelijkheden. In de brief wordt gesproken over het toepassen van “afslagen” zonder deze kwantitatief inzichtelijk te maken. Ook is geen duidelijkheid over een overgangsregime en de toepassing van de btw-herzieningsregels.  

Gemeentelijke praktijk

Veel gemeenten investeren ieder jaar weer grote bedragen in sportaccommodaties die door de gehele gemeenschap worden gebruikt. Het zijn juist de gemeenten die voor een mogelijk financieel nadeel moeten worden gecompenseerd. Gelet op het financiële belang voor gemeenten nemen wij aan dat de VNG dit dossier niet laat rusten.

Op de kennisbank Taxnavigator hebben wij een groot aantal exploitatiemodellen voor sportaccommodaties uitgewerkt.  

Dit artikel is opgesteld door redactie van Taxnavigator