Nieuws

Antwoorden evaluatie Werkkostenregelening

Geplaatst: 07 juli 2018
Kenmerk: 2018.04224

Antwoorden evaluatie Werkkostenregelening

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft op 28 juni 2018 antwoorden op vragen over het rapport “Evaluatie werking werkkostenregeling” naar de Tweede Kamer gestuurd. De brief heeft 24 bladzijden.

1. Brief 

De Staatssecretaris van Financiën beantwoordt in onderdeel 1 van zijn brief de achtergrond, het systeem en de werking van de Werkkostenregeling. Vervolgens beantwoordt de Staatssecretaris in onderdeel 2 van de brief de vragen over de complexiteit van de regeling. Vereenvoudiging van de regeling is volgens hem niet mogelijk. Wel ziet het Kabinet mogelijkheden om de regeling op specifieke punten te vereenvoudigen. De administratieve lasten ontstaan doordat vergoedingen en verstrekkingen nog steeds individueel worden geadministreerd. De verschillen tussen onderscheid binnen en buiten de werkplek komen in onderdeel 3 aan de orde. Het schrappen van de nihilwaardering leidt tot extra lasten. Het Kabinet is terughoudend met het verschil in fiscale behandeling tussen in terne en externe evenementen. De verhouding tussen de vrije ruimte en gerichte vrijstellingen komt in onderdeel 4 van de brief aan de orde. Kamerleden verzoeken de Staatssecretaris om de leasefiets aantrekkelijker te maken.

2. Overzicht wijzigingen WKR

In de brief treft u ook een overzicht aan van de belangrijkste wijzigingen die zijn doorgevoerd sinds de invoering van de wet.  

  • Voor downloaden aanbiedingsbrief d.d. 28 juni 2018: klik hier
  • Voor downloaden brief met antwoorden (bijlage bij aanbiedingsbrief): klik hier 

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.