Nieuws

MRB: Kaderbesluit Motorrijtuigenbelasting

Geplaatst: 18 november 2023
Kenmerk: 2023.51471

MRB: Kaderbesluit Motorrijtuigenbelasting

In dit nieuwsbericht informeren wij u over het Kaderbesluit Motorrijtuigenbelasting van 3 november 2023, nr. 2023-200754.

Gemeenten betalen motorrijtuigenbelasting. Voor bestelauto's die ook worden ingezet voor zogenoemde btw-ondernemersactiviteiten geldt onder voorwaarden een verlaagd tarief motorrijtuigenbelasting. Onder voorwaarden geldt een vrijstelling motorrijtuigenbelasting. In het Kaderbesluit Motorrijtuigenbelasting wordt toelichting op de toepassing van het verlaagde tarief en de vrijstelling motorrijtuigenbelasting. Wij sommen een aantal zaken op die in het Kaderbesluit zijn geregeld en voor gemeenten van belang zijn:  

 1. De vrijstelling motorrijtuigenbelasting is van toepassing voertuigen die zijn ingericht en uitsluitend worden gebruikt als vuilniswagen. De vrijstelling voor vuilniswagens is ook van toepassing op motorrijtuigen waarmee chemisch afval wordt opgehaald (chemocar) en motorrijtuigen die zijn ingericht en uitsluitend worden gebruikt voor het legen van ondergrondse huisvuilcontainers; 
 2. De vrijstelling motorrijtuigenbelasting geldt ook voor motorrijtuigen die zijn ingericht en uitsluitend worden gebruikt als straatveegwagen. De vrijstelling kan ook worden toegepast op voertuigen die met speciale technieken wegen schoonmaken zoals bijvoorbeeld een zogenoemde zoab-cleaner; 
 3. Motorrijtuigen die zijn ingericht en uitsluitend worden gebruikt voor aanleg en het onderhoud van wegen en openbare verlichting; 
 4. Voertuigen voor taxivervoer, openbaarvervoer  en onder voorwaarden vrijwilligersvervoer zoals buurtbussen voor ouderen; 
 5. Motorrijtuigen die zich richten op het redden van drenkelingen. 

Heeft uw gemeente bijzondere motorvoertuigen en betaalt u motorrijtuigenbelasting dan kunt u bij de Belastingdienst volgens onderdeel 4 van het Kaderbesluit Motorrijtuigenbelasting een verzoek indienen om een bijzonder tarief of vrijstelling motorrijtuigenbelasting. 

Voor raadplegen belastingbesparing bestelauto's. Klik hier

Onderwerpen uit het Kaderbesluit Motorrijtuigenbelasting van 3 november 2023, nr. 2023-200754.

2. Bijzondere tarieven

 • 2.1. Maten en firmanten
 • 2.2. Kermis- en circuswoonwagens
 • 2.3. Kampeerauto's
 • 2.4. Combinatie trekker/oplegger

3. Vrijstellingen 

 • 3.1. Motorrijtuigen ingericht en uitsluitend gebruikt voor aanleg en onderhoud van wegen. 
 • 3.2. Vuilnisauto's
 • 3.3. Straatveegauto's 
 • 3.4. Dierenambulances
 • 3.5. Motorrijtuigen voor het vervoer van zieken en gewonden
 • 3.6. Taxivervoer
 • 3.7. Oldtimers en museumbussen 
 • 3.8. Motorrijtuigen voor het vervoer van een stoffelijk overschot 
 • 3.9. Transito- en exportkenteken 
 • 3.10. In het buitenland gekentekend motorrijtuig
 • 3.11. Politie- en brandweermotorrijtuigen

4. Verzoek om bijzonder tarief of vrijstelling 

5. Oldtimers 

6. Toegestane maximummassa bij afsleeptrekkers

7. Einde beschikkingsmacht 

8. Betaling en naheffing 

Documenten en publicaties 

 • Kaderbesluit Motorrijtuigenbelasting, Ministerie van Financiën, 3 november 2023, nr. 2023-200754, stcrt-2023-30890. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.