Nieuws

Onderzoek toepassing culturele btw-vrijstelling voor denksporten

Geplaatst: 04 mei 2019
Kenmerk: 2019.05364

Onderzoek toepassing culturele btw-vrijstelling voor denksporten

Staatssecretaris Snel van Financiën is druk bezig concrete bouwstenen en voorstellen voor verbeteringen en vereenvoudigingen van het belastingstelsel aan te reiken. Dat schrijft hij aan de Eerste Kamer in de moties en toezeggingenbrief. In de brief wordt ook een alinea besteed aan denksporten.

Onderzoek toepassing culturele btw-vrijstelling voor denksporten

Op 7 december 2018 heb ik toegezegd om uw Kamer in het eerste kwartaal van 2019 nader te informeren met betrekking tot de omzetbelasting (btw) op denksporten. Op dit moment is het onderzoek in volle gang, maar voor het afronden van dit onderzoek is meer tijd nodig dan het eerste kwartaal ons biedt. De verwachting is dat het onderzoek in het tweede kwartaal kan worden afgerond. Gedurende dit onderzoek blijft de situatie zoals deze bestond voor het arrest van het HvJ (The English Bridge Union Limited) ongewijzigd.

Bron: Brief Staatssecretaris van Financiën, d.d. 4 april 2019, nr. 2019-0000057533 inzake Fiscale moties- en toezeggingenbrief Eerste Kamer. Aandachtspunt denksporten. Voor downloaden brief: klik hier

Commentaar Taxnavigator. Wij wachten met grote belangstelling het onderzoek af en blijven het dossier volgen. Onderzoek naar toepassing culturele btw-vrijstelling voor denksporten vergt kennelijk veel denkwerk gelet op het tijdsverloop. Begin december 2018 wordt een toezegging gedaan en in mei 2019 is nog geen resultaat.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.