Nieuws

Horizontaal Toezicht: Belastingdienst: Good Practices Fiscale beheersing

Geplaatst: 17 januari 2022
Kenmerk: 2022.42102

Horizontaal Toezicht: Belastingdienst: Good Practices Fiscale beheersing

In dit nieuwsbericht informeren wij u over het webinar van de Belastingdienst d.d. 13 januari 2022.

De Belastingdienst heeft in december 2021 de Good Practices Fiscale beheersing gepubliceerd. De Belastingdienst verwijst in de publicatie naar verschillende elementen met voorbeelden van fiscale beheersing zoals het Tax Control Framework (hierna ook: TCF). De Belastingdienst wil met de publicatie gemeenten informeren over de verschillende elementen van het TCF. Het webinar maakt duidelijk dat iedere organisatie uniek is en dat het TCF in feite maatwerk blijft.

Maatwerk of niet. Een aantal basisprincipes zullen in ieder TCF terugkomen. De basisprincipes betreffen de volgende punten:

1. Fiscale strategie en organisatie: De Belastingdienst verwacht een visie omtrent het omgaan met fiscaliteit door de organisatie, de toedeling van taken en verantwoordelijkheden inzake fiscaliteit, transparante houding en monitoring.

2 Fiscale beheersing en risicoanalyse: De Belastingdienst maakt een onderscheid tussen risico’s die ontstaan bij de dagelijkse processen en andere risico's c.q. restrisico’s. De organisatie moet maatregelen nemen om de verschillende risico’s te beheersen. De gemeente kan een overzicht maken van de verschillende risico’s en de beheersmaatregelen die zijn genomen. Belangrijk zijn ook de kans dat het risico zich voordoet en de impact. De gemeente moet ook aandacht besteden aan de niet-routinematige transacties en activiteiten.

3. Monitoring en rapportage: Veel gemeenten gebruiken voor de monitoring statistische steekproeven al dan niet in combinatie met data-analyse. Volgens de Belastingdienst is de statistische steekproef een goede methode om te bekijken of de gemeente ‘in control’ is. De steekproef is relatief eenvoudig uit te voeren. De methode is objectief en heeft als voordeel dat ook onbekende fiscale risico’s in beeld kunnen komen.

Documenten en publicaties

  • Good Practices Fiscale beheersing, versie december 2021. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.