Nieuws

LB: Tijdelijke drempelvrijstelling RVU-heffing

Geplaatst: 24 maart 2021
Kenmerk: 2021.36023

LB: Tijdelijke drempelvrijstelling RVU-heffing

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing.

In Het tijdvak 2021 tot en met 2025 geldt een tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing. Een gemeente is deze pseudo-eindheffing van 52% tijdelijk en onder voorwaarden niet verschuldigd als de RVU-uitkeringen aan de ambtenaar in de periode van 36 maanden voor de AOW-leeftijd onder het bedrag van de drempelvrijstelling blijven. Deze RVU-drempelvrijstelling bedraagt in 2021 maximaal € 1.847 per maand.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.