Nieuws

Belastingplan 2018 en btw-sportvrijstelling

Geplaatst: 20 september 2017
Kenmerk: 2017.03209

Belastingplan 2018 en btw-sportvrijstelling

Met veel belangstelling heeft Taxnavigator kennis genomen van het belastingplan 2018. In het belastingplan 2018 wordt niets vermeld over de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling en de uitbreiding van de btw-herzieningsregels. Dat is belangrijk nieuws voor gemeenten. Het Belastingplan bevat voornamelijk reparatiewetgeving. Het is volgens Taxnavigator duidelijk dat het demissionaire kabinet op de winkel past.

BTW-sportvrijstelling

Reeds geruime tijd wordt gesproken over de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling. De uitbreiding van de btw-sportvrijstelling heeft tot gevolg dat gemeenten binnen- en buitensportaccommodaties niet meer belast met btw kunnen exploiteren. De uitbreiding van de btw-sportvrijstelling is door het huidige kabinet doorgeschoven naar een nieuw Kabinet. Omdat nog geen nieuwe regering is gevormd is de aanpassing van de btw-sportvrijstelling niet in het belastingplan 2018 opgenomen. Wij nemen aan dat een uitbreiding van de btw-sportvrijstelling één jaar wordt uitgesteld en wordt meegenomen in het Belastingplan 2019.

Gemeenten doen er verstandig aan om nog volop gebruik te maken van de huidige gunstige btw-regelgeving inzake sport en investeringen door bijvoorbeeld renovatie en uitbreiding van sportaccommodaties zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden. Ook hebben gemeenten extra tijd gekregen om hun btw-schade te becijferen die door uitbreiding van de btw-sportvrijstelling ontstaat.

BTW-herzieningsregels

In het Belastingplan wordt geen aandacht besteed aan de uitbreiding van de btw-herzieningsregels. Voor de gemeenten is van groot belang dat de btw-herzieningsregels niet worden uitgebreid met herzieningsregels voor duurzame en kostbare investeringsdiensten. De uitbreiding van de btw-herzieningsregels leiden tot aanzienlijke omvangrijke extra administratieve lasten voor gemeenten. Wij hebben u eerder bericht dat gemeenten voor deze extra administratieve lasten moeten worden gecompenseerd.

Dit artikel is opgesteld door mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als belastingadviseur en concernfiscalist. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.