Nieuws

Energietransitie: gasloos bouwen

Geplaatst: 21 november 2018
Kenmerk: 2018.04861

Energietransitie: gasloos bouwen

De energietransitie is in volle gang. Wij zijn daarom op Taxnavigator gestart met het thema ‘energietransitie’. Wij gaan het thema de komende weken vullen.

1. Gemeente verstrekt subsidie inzake gasloze woning

In het kader van de energietransitie verstrekken gemeenten veel subsidies. De btw is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Het bouwen van een gasloze woning is duurder dan de bouw van een reguliere woning. De gemeente verstrekt een subsidie om de onrendabele top te dekken. Spelen hier btw-aspecten? Voor meer informatie over de btw-aspecten inzake de gasloze woning: klik hier

2. Gemeente verstrekt opdracht voor gasloos maken van woning 

Kan de gemeente de btw op kosten van gasloos maken van woningen compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Voor meer informatie over het recht op compensatie van btw: klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.