Nieuws

De belastingvoordelen van het huren van grond

Geplaatst: 10 juni 2017
Kenmerk: 2017.02936

De belastingvoordelen van het huren van grond

Gemeenten verkopen grond en btw-bouwterreinen. Sommige gemeenten hebben ook een erfpachtbedrijf en geven gronden in erfpacht uit. Een nieuw fenomeen is het verhuren van gronden. Aan het verhuren van gronden zijn aantrekkelijke (fiscale) voordelen verbonden.  De levering van een btw-bouwterrein tegen een reële vergoeding is belast met btw. De verkrijging van de eigendom van een btw-bouwterrein is dan vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Wordt het btw-bouwterrein in erfpacht uitgegeven dan is afhankelijk van de vergoeding en de duur van het recht van erfpacht btw of overdrachtsbelasting verschuldigd.  

Voor de abonnee's op Taxnavigator hebben wij het model en de toepassingsmogelijkheden verder uitgewerkt. Voor meer informatie: klik hier.

Dit artikel is opgesteld door mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als belastingadviseur en concernfiscalist. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.