Nieuws

BCF: Beschermd wonen

Geplaatst: 05 februari 2020
Kenmerk: 2020.24257

BCF: Beschermd wonen

De gemeente start een project ‘Gewoon Thuis’ voor beschermd wonen. Sommige inwoners van de gemeente kunnen alleen thuis blijven wonen als wordt beschikt over een voldoende alarmeringssysteem. De gemeente heeft apparatuur voor beeldbellen aangeschaft en bij de inwoners geïnstalleerd. De gemeente heeft een projectleider ingeleend voor het organiseren van het complete project en de gemeente heeft een projectleider ingeleend voor de organisatie van het onderdeel beeldbellen van het project ‘Gewoon Thuis’. De gemeente heeft kosten gemaakt voor teambuilding.

In het algemeen wordt aangenomen dat alle btw op de kosten van het project kostprijsverhogend zijn. Immers het project betreft het Sociaal Domein en als een zorgverlener deze kosten maakt dan is de btw op de kosten kostprijsverhogend. Taxnavigator adviseert om de kosten van het project per kostensoort door te nemen. Vervolgens moet volgens Taxnavigator per kostensoort worden bekeken of recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds bestaat. Vervolgens kunnen de fiscale aspecten en de omvang van het recht op compensatie van btw via vooroverleg worden afgestemd met de Belastingdienst.

De redactie van Taxnavigator heeft de fiscale aspecten van de casus voor abonnees op het fiscaal platform uitgewerkt.

Voor uitwerking casus: klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.