Nieuws

Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente

Geplaatst: 20 maart 2020
Kenmerk: 2020.25520

Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente

De invorderingsrente en belastingrente worden tijdelijk verlaagd.

Invorderingsrente

Als een aanslag niet op tijd wordt betaald berekent de Belastingdienst 4% invorderingsrente vanaf het moment dat de betaaltermijn van de aanslag is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.

Belastingrente

De Belastingdienst berekent belastingrente bij het opleggen en naheffen van belasting, bijvoorbeeld omdat niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte is gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Het tarief van de belastingrente wordt tijdelijk naar 0,01%. Dit verlaging geldt voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Gemeentelijke praktijk

Documenten en publicaties:


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.