Nieuws

Loonbelasting: kerk; exploitatieopbrengst horeca betreft loon

Geplaatst: 20 september 2019
Kenmerk: 2019.21385

Loonbelasting: kerk; exploitatieopbrengst horeca betreft loon

Mevrouw X is sinds 1 februari 2002 als koster in dienstbetrekking bij een kerkgemeenschap. Mevrouw X exploiteert voor eigen rekening en risico de horeca-activiteit in het kerkgebouw als er kerkdiensten, uitvaarten, vergaderingen en andere bijeenkomsten in het kerkgebouw zijn. De zaalhuur wordt door mevrouw X namens de kerkgemeente geïnd.

Mevrouw X verantwoordt de winst als winst uit onderneming in de IB-aangifte en claimt de zelfstandigenaftrek. Rechtbank Noord-Nederland oordeelt in zijn uitspraak van 29 augustus 2019 met nr. AWB 18/3794 dat dat de voordelen die worden behaald met de exploitatie van de horecagelegenheid in het kerk gebouw loon uit dienstbetrekking betreft.

Voor raadplegen uitspraak Rechtbank Noord-Nederland d.d. 29 augustus 2019, kenmerk AWB 18/3794. Klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.