Nieuws

Loonbelasting: kerk; exploitatieopbrengst horeca betreft loon

Geplaatst: 20 september 2019
Kenmerk: 2019.21385

Loonbelasting: kerk; exploitatieopbrengst horeca betreft loon

Mevrouw X is sinds 1 februari 2002 als koster in dienstbetrekking bij een kerkgemeenschap. Mevrouw X exploiteert voor eigen rekening en risico de horeca-activiteit in het kerkgebouw als er kerkdiensten, uitvaarten, vergaderingen en andere bijeenkomsten in het kerkgebouw zijn. De zaalhuur wordt door mevrouw X namens de kerkgemeente geïnd.

Mevrouw X verantwoordt de winst als winst uit onderneming in de IB-aangifte en claimt de zelfstandigenaftrek. Rechtbank Noord-Nederland oordeelt in zijn uitspraak van 29 augustus 2019 met nr. AWB 18/3794 dat dat de voordelen die worden behaald met de exploitatie van de horecagelegenheid in het kerk gebouw loon uit dienstbetrekking betreft.

Naar het oordeel van de rechtbank volgt met name uit de bij 1.7 vermelde functieomschrijving en de bij 1.8 vermelde verklaring namens de kerkenraad dat eiseres uit hoofde van haar functie als koster gehouden is de horeca-werkzaamheden uit te voeren. Blijkens paragraaf 2, aanhef en onderdeel c van de functieomschrijving is de koster immers verantwoordelijk voor de exploitatie van de keuken en het buffet en het verstrekken van consumpties ten behoeve van kerkelijke activiteiten. Ook de kerkenraad heeft verklaard dat met eiseres is overeengekomen dat zij de keuken zal exploiteren. De rechtbank concludeert op grond hiervan dat de horeca-werkzaamheden in 2015 onder het bereik van de bestaande dienstbetrekking vallen. De rechtbank zal vervolgens toetsen of de daarmee gegenereerde inkomsten als loon zijn aan te merken.

Voor raadplegen uitspraak Rechtbank Noord-Nederland d.d. 29 augustus 2019, kenmerk AWB 18/3794. Klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.