Nieuws

Brief VSG aan Wethouders Sport

Geplaatst: 01 november 2018
Kenmerk: 2018.04776

Brief VSG aan Wethouders Sport

De VSG heeft een brief aan de wethouders Sport gestuurd om hen te informeren over de laatste ontwikkelingen. 

De VSG en VNG hebben het Ministerie van VWS om het volgende gevraagd. 

 • geef de gemeente ruimte om het nadeel van exploitanten van gemeentelijk
  sportvastgoed te compenseren binnen de mogelijkheden van de SPUK;
 • stel de ingangsdatum van de SPUK in overleg met BZK en het Ministerie van Financiën uit
  tot 1 mei 2019 (nu uiterlijk 1 december van dit jaar). Dit om de gemeenten en haar
  uitvoeringsinstanties de tijd te geven zich optimaal op de nieuwe financieringssituatie in
  te richten;
 • in de eerste helft van 2019 over de SPUK en de BOSA in gesprek gaan; in dat gesprek gezamenlijk te kijken naar de eerste ervaringen en voorstellen voor verbetering van SPUK en BOSA 2020 en die dan bij voorkeur voor de zomer van 2019 te publiceren.

Bron: Brief VSG d.d. 1 november 2018, met kenmerk VSG/2018/AJ/re-U18146 inzake gemeentelijke sportbedrijven en verruiming datum SPUK.

Voor downloaden Brief VSG d.d. 1 november 2018: klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.