Nieuws

SPUK: Vragen en antwoorden

Geplaatst: 15 januari 2020
Kenmerk: 2020.23796

SPUK: Vragen en antwoorden

De vragen en antwoorden van de SPUK zijn geactualiseerd. In de vragen antwoorden d.d. 6 januari 2020 wordt in onderdeel ‘Welke kosten komen niet in aanmerking?’ expliciet vermeld welke kosten niet kunnen worden gedeclareerd bij SPUK.

Welke kosten komen niet in aanmerking?

  • Kosten welke niet onder de verruiming van de btw-vrijstelling vallen.
  • Kosten die niet btw-plichtig zijn. Bijvoorbeeld: een gemeente huurt een accommodatie van een organisatie die geen winstoogmerk heeft. Deze kosten komen niet in aanmerking voor een uitkering, want over deze kosten wordt geen btw in rekening gebracht.
  • Kosten voor bewegingsonderwijs (gymzalen).
  • Kosten die voor de BOSA-regeling zijn opgevoerd.
  • Kosten van een gemeentelijk sportbedrijf dat voor het desbetreffende jaar zelf een aanvraag via de BOSA-regeling doet.
  • Kosten waarvoor een tegemoetkoming uit het bcf wordt verkregen.

Voor raadplegen vragen en antwoorden d.d. 6 januari 2020. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.