Nieuws

Belastingrente

Geplaatst: 05 mei 2018
Kenmerk: 2018.04031

Belastingrente

Het Ministerie van Financiën heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd om informatie openbaar te maken over heffingsrente, belastingrente en invorderingsrente.

1. De staatssecretaris heeft in antwoord op een WOB-verzoek over belastingrente een passage openbaar gemaakt uit een verslag van de landelijke vergadering van vaktechnische coördinatoren formeel recht van de Belastingdienst van 19 juni 2017.

2. In het verslag wordt opgemerkt: Er zijn Kamervragen beantwoord over belastingrente. Daaruit blijkt dat de wet duidelijk is en er geen reden is om beleid te maken. In dezelfde zin heeft Hof Arnhem geoordeeld, zie de uitspraak van 30 mei 2017, nr. 16/00250, ECLI:NL:GHARL:2017:4583. Op grond hiervan is er geen ruimte meer om belastingrente te matigen, enkel vanwege de omstandigheid dat rente is berekend over de periode waarin het geld al bij de Belastingdienst was.

Voor downloaden: klik hier

3. De staatssecretaris merkt in antwoord op het WOB-verzoek nog op dat hij de Tweede Kamer eind 2017 een onderzoek heeft toegezegd naar de redelijkheid, billijkheid en rechtvaardigheid van de regeling belastingrente.

4. Een gemeente is gestart met een bezwaar- en beroepsprocedure inzake de belastingrente. 

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels 

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.