Nieuws

Belastingen: sturen of controleren

Geplaatst: 28 juni 2017
Kenmerk: 2017.02962

Belastingen: sturen of controleren

Gemeenten worden steeds meer gefiscaliseerd. De belastingplicht van gemeenten inzake de vennootschapsbelasting leidt tot meer fiscale vragen. De regelgeving inzake de btw en het BTW-compensatiefonds wordt ingewikkelder. Ook de standpunten van de Belastingdienst willen nog wel eens worden bijgesteld.

Bij veel gemeenten rijst de vraag op welke manier de grip op fiscaliteiten kan worden verstevigd. Volgens Taxnavigator is het verstandig om enerzijds te sturen op kennisontwikkeling bij de medewerkers zoals projectleiders, programmamanagers en inkopers, en anderzijds op controle achteraf. Door het organiseren van cursussen en korte informatiebijeenkomsten kan de kennis van fiscaliteiten bij de medewerkers worden vergroot. Het leuke aan fiscaliteit is dat ontwikkeling van kennis per saldo altijd leidt tot een besparing van belastingen, al dan niet op termijn. Een investering met een beter rendement is nauwelijks denkbaar. Taxnavigator probeert op deze behoefte in te spelen door het bewerken van kennis en het maken van praktische handleidingen en werkinstructies voor gemeenten.

Controle achteraf kan plaatsvinden via een steekproef maar ook data-analyse kan een praktisch middel zijn om zaken uit het verleden te controleren. Controle achteraf heeft wel als nadeel dat reparatie veelal niet meer kan plaatsvinden. Het leren van fouten uit het verleden is soms erg kostbaar.

Gemeentelijke praktijk

Gemeenten die fiscaliteit willen beheersen doen er volgens Taxnavigator verstandig aan om een model te ontwikkelen waarin fiscale kennis wordt gekweekt bij de medewerkers met een degelijke controle achteraf via bijvoorbeeld data-analyse. In volgende nieuwsbrieven zullen wij meer aandacht besteden aan data-analyse. Volgens Taxnavigator is data-analyse in veel gevallen een beter middel om te controleren dan een steekproef.      

Dit artikel is opgesteld door de heer mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. De heer Swinkels is onder andere werkzaam als concernfiscalist bij de gemeente Utrecht. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.