Nieuws

Gemeenten en groene obligaties.

Geplaatst: 26 januari 2019
Kenmerk: 2019.05084

Gemeenten en groene obligaties.

Bij brief van 17 januari 2019, met nummer 2019-0000002180, zijn de antwoorden gepubliceerd van de Minister van Financiën inzake de uitgifte van groene obligaties.

Groene belegging 

De Inkomstenbelasting kent in box drie een vrijstelling voor bepaalde groene beleggingen. Gelet op de lage rente en het fictieve rendement van box 3 is het voor particulieren vanuit fiscaal perspectief aantrekkelijk om fiscaal gefaciliteerde groene beleggingen aan te schaffen. Ook gemeenten kunnen in principe groene obligaties uitgeven. De groene obligaties van gemeenten vallen volgens de Minister van Financiën niet onder de vrijstelling voor groene beleggingen in box 3. Dit is jammer. Gemeenten kunnen burgers die willen investeren in een groene gemeente fiscaal niet ondersteunen. Het is  volgens Taxnavigator wel mogelijk om via de BNG een fiscaal gefaciliteerde groene belegging op te zetten. 

Antwoorden Minister van Financiën

Vraag 15: Kan een particulier die groene obligaties aanschaft, gebruik maken van de vrijstelling voor
groene beleggingen in box 3?

Antwoord op vraag 15: De aangekondigde groene overheidsobligaties vallen niet onder de vrijstelling voor groene beleggingen in box 3. Deze vrijstelling is van toepassing voor zover het gaat om aandelen in, winstbewijzen van of schuldvorderingen op aangewezen groene fondsen. Alleen banken
en beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) kunnen als groene fondsen worden aangewezen. Daarbij geldt als voorwaarde dat deze groene fondsen hoofdzakelijk (ten minste 70%) investeren in aangewezen groene projecten zoals beschreven in de regeling groenprojecten. De groene obligatie is niet als groen project aangemerkt, zodat investeringen van groene fondsen in de groene obligatie niet bijdragen aan het bereiken van de drempelwaarde van 70%.

  • Voor downloaden aanbiedingsbrief: klik hier
  • Voor downloaden antwoord Minister van Financiën aan Tweede Kamer: klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.