Nieuws

Belastingrente en gedragslijn Rijk

Geplaatst: 07 oktober 2017
Kenmerk: 2017.03261

Belastingrente en gedragslijn Rijk

In ons nieuwsbericht d.d. 13 juni 2017 ‘Pas op voor belastingrente. Ook voor de btw’, het nieuwsbericht 'Belastingrente' d.d. 12 augustus  en het nieuwsbericht 'Geen rentenadeel dan ook geen belastingrente in rekening brengen!' d.d. 23 september hebben wij u bericht over de verschuldigdheid van belastingrente bij aanmerkelijke verschuivingen tussen het recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds en het recht op teruggaaf c.q. verrekening van btw op de btw-aangifte en vice versa.

Volgens Taxnavigator past het in rekening brengen van belastingrente als geen rentenadeel wordt geleden niet bij de gedragslijn die de Staatssecretaris van Financiën eerder zelf heeft uitgezet.

Op 7 november 2012 heeft de Staatssecretaris van Financiën aan alle colleges van B & W en Gemeenteraden van gemeenten in Nederland een brief gestuurd omtrent btw-constructies. Volgens de staatssecretaris heeft de Belastingdienst geconstateerd dat een groot aantal gemeenten kunstmatige constructies toepast om btw te besparen bij de nieuwbouw van scholen. De staatsecretaris vindt de constructies ongewenst en verzoekt gemeenten daarmee te stoppen. De uitvoering van overheidstaken vergt volgens hem een hoog integriteitniveau. De overheid moet zorgen dat regelgeving wordt nageleefd. In dat licht geeft het naar de mening van de staatssecretaris geen pas dat de overheid zelf de grenzen van de wet opzoekt en in sommige gevallen overschrijdt.

Past het wel bij de hiervoor beschreven beleidslijn dat het Rijk aan gemeenten belastingrente in rekening brengt terwijl geen rentenadeel wordt geleden.  

Wij hebben begrepen dat inmiddels één gemeente een bezwaarprocedure is gestart.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator.