Nieuws

Overzicht toezeggingen en moties Tweede Kamer

Geplaatst: 21 september 2019
Kenmerk: 2019.21338

Overzicht toezeggingen en moties Tweede Kamer

De Staatssecretaris van Financiën heeft bij brief van 17 september 2019 met kenmerk 2019-0000151791 de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van aangenomen moties en gedane toezeggingen.

 • Voor raadplegen brief van Staatssecretaris van Financiën van 17 september 2019, nr. 2019-0000151791 aan Tweede Kamer. Klik hier
 • Bijlage 1 - Met redenen omkleed advies, inbreuknr. 2008/4926. Klik hier
 • Bijlage 2 - Ingebrekestelling, inbreuknr. 2008/4926. Klik hier
 • Bijlage 3 - Passages Handboek Loonheffingen. Klik hier
 • Bijlage 4 - Aanvullende TNO-analyse WFTP. Klik hier

1. BTW-plicht toezichthouders

De Staatssecretaris beschrijft de gang van zaken met betrekking tot het op last van de Europese Commissie in de heffing van btw van commissarissen.

2. Beroepspensioenfondsen

De btw-behandeling van pensioenadministratiediensten en vermogensbeheersdiensten die worden verleend aan een pensioenfonds is afhankelijk van de pensioenregeling die wordt uitgevoerd en niet van het soort pensioenfonds.

3. Verstrekken van een studietoelage aan studerende kinderen van werknemers

In het Handboek Loonheffingen 2019 is informatie opgenomen over het geven van een zelfstandig recht van een kind van een werknemer op een studietoelage van de werkgever van de ouder, het verstrekken van een onbelaste vergoeding aan de werknemer en het gebruikmaken van een studiefonds voor kinderen van werknemers.

4. Aftrekbaarheid van geldsommen ter voorkoming van straf vervolgen

In het Belastingplan 2020 is opgenomen dat betaalde geldsommen ter afkoop van strafvervolging niet meer in aftrek kunnen worden genomen.

5. Administratiekosten aanvragen van rulings

Het in rekening brengen van administratiekosten past niet binnen de uitvoeringsen toezichtstrategie van de Belastingdienst.

6. Procesoptimalisatie bezwaar

De procesaanpassing, die zorgt dat aanvullingen die ontvangen worden op het moment dat de aangifte in de berekenfase zit alsnog geautomatiseerd kunnen worden verwerkt, is in gebruik genomen.

7. Inkeerregeling

Het onderzoek naar mogelijkheden om de inkeerregeling uit te sluiten voor constructies zoals die zijn gebleken uit de Panama Papers heeft geleid tot een voorstel om de inkeerregeling verder in te perken.

8. Wetsvoorstel met betrekking tot bronbelasting op interest en royalty’s

Wetsvoorstel is ingediend.

Update moties en toezeggingen

 • Rijnvarenden/Noorse Vrachtwagenchauffeurs
 • Update Facta
 • Vastgoed FBI-regime
 • Toezegging machtigingscode aangifte
 • Eed voor belastingadviseurs
 • Afschaffen overdrachtsbelasting starters
 • Belastingheffing multinationals
 • Marginale druk
 • Verbetering rechtsbescherming
 • Voortgang beheersing fiscale processen
 • Definitieve rendementen box 3 voor 2020
 • TNO-analyse WLTP


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.