Nieuws

Motie inzake belastingrente: belastingrente redelijk, billijk en rechtvaardig

Geplaatst: 09 december 2017
Kenmerk: 2017.03416

Motie inzake belastingrente: belastingrente redelijk, billijk en rechtvaardig

Taxnavigator volgt de ontwikkelingen over de belastingrente nauwgezet. In eerdere berichten hebben wij u bericht over het feit dat bij verschuivingen tussen BTW-compensatiefonds en btw-aangifte wel belastingrente moet worden vergoed maar geen belastingrente wordt ontvangen. De gemeente heeft bijvoorbeeld in ver verband met een infrastructureel project onterecht btw op de btw-aangifte afgetrokken c.q. teruggevraagd terwijl de gemeente belastingrente had moeten compenseren. 

Belastingplan/motie 

Bij de stemming over het Belastingplan 2018 op 23 november 2017 heeft de Tweede Kamer een motie van Kamerlid Aukje de Vries aangenomen. In de motie wordt verzocht om te onderzoeken in hoeverre de huidige regeling van de belastingrente redelijk, billijk en rechtvaardig is.

De motie luidt: "overwegende dat de regeling belastingrente als onrechtvaardig wordt ervaren door bedrijven en burgers; constaterende dat de Belastingdienst vaker belastingrente int dan dat ze uitbetaalt; constaterende dat bedrijven nu soms 8% belastingrente betalen; verzoekt de regering te onderzoeken in hoeverre de huidige regeling redelijk, billijk en rechtvaardig is en de gehanteerde percentages marktconform zijn; verzoekt voorts de Tweede Kamer te rapporteren over de uitkomsten voor het Belastingplan 2019 en eventuele wenselijke aanpassingen op te nemen in het Belastingplan". 

Bron: Belastingplan 2018; wetsvoorstel 34785; nr. 11. Voor Downloaden: klik hier. 

Gemeentelijke praktijk 

De regeling inzake belastingrente is destijds ingevoerd om 'sparen bij de Belastingdienst' te bestrijden. Bij het opstellen van de regeling zijn de mogelijke negatieve financiële gevolgen voor gemeenten niet voldoende onderkend. Volgens Taxnavigator is aanpassing van de regeling inzake belastingrente voor de gemeentelijke praktijk gewenst. Gemeenten sparen niet bij de Belastingdienst.    

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator