Nieuws

Stavaza: VPB

Geplaatst: 03 januari 2019
Kenmerk: 2019.04967

Stavaza: VPB

Bijgaand een korte update van ontwikkelingen inzake de Vennootschapsbelasting.

  • In de Staatscourant van 21 december 2018 is het Besluit van 20 december 2018, nr. 2018-24470 inzake subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen gepubliceerd. In onderdeel 5 van het Besluit wordt expliciet ingegaan op de Vpb-vrijstelling voor Sociaal Werkbedrijven.
  • Heeft uw de kosten van de advieskosten inzake de Vennootschapsbelasting in beeld. De kosten van advisering kan uw gemeente - geheel of gedeeltelijk - in mindering brengen op de fiscale winst.
  • De Belastingdienst neemt het standpunt in dat het verstrekken van reclameconcessies niet per definitie kwalificeert als normaal vermogensbeheer. Een aantal gemeenten hebben besloten om het standpunt van de Belastingdienst voor te leggen aan de belastingrechter. Een aantal gemeenten inventariseert de mogelijkheid om de overeenkomsten zodanig aan te passen dat de reclameconcessie wel kwalificeert als normaal vermogensbeheer.  

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.