Nieuws

Auto's van arbeidsmigranten

Geplaatst: 08 november 2017
Kenmerk: 2017.03307

Auto's van arbeidsmigranten

In Nederland zijn veel arbeidsmigranten werkzaam. Uit onderzoek is gebleken dat de arbeidsmigranten vaak geen motorrijtuigenbelasting betalen. De Belastingdienst wil meer voorlichting geven. De Staatssecretaris van Financiën heeft de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (hierna ook: NVVB) om advies gevraagd. Graag wil de Staatssecretaris vernemen of en op welke wijze het mogelijk en wenselijk is om gemeenten aan personen die zich komen inschrijven in de BRP een folder te laten verstrekken over de verplichting om motorrijtuigenbelasting te betalen.

In zijn brief van 10 mei 2017 bericht de Staatssecretaris van Financiën dat de NVVB adviseert om geen extra voorlichtingstaak bij de gemeenten neer te komen in verband met capaciteitsgebrek bij gemeenten. In de brief van 13 oktober 2017 geeft de Staatsecretaris een nadere toelichting. Het uitreiken van een folder betekent dat ook voorlichting moet worden gegeven en kennis over de motorrijtuigenbelasting moet bestaan. Gelet op de complexiteit van de regelgeving inzake de motorrijtuigenbelasting kan alleen de Belastingdienst de informatieverschaffing verzorgen. Op dit moment wordt onderzocht of gemeenten informatie over de aanvraag van parkeervergunningen aan de Belastingdienst kunnen verstrekken en of de gemeenten en de Belastingdienst samen voorlichtingsavonden kunnen organiseren.    

Bron:

1. Brief van Staatssecretaris van Financiën van 10 mei 2017: advies NVVB over voorlichting aan immigranten over de MRB-plicht.

2. Brief van Staatssecretaris van Financiën van 13 oktober 2017: beantwoording vragen schriftelijk overleg vaste commissie Financiën 

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator.