Nieuws

Stavaza: parkeren en btw

Geplaatst: 03 februari 2018
Kenmerk: 2018.03619

Stavaza: parkeren en btw

Met betrekking tot parkeren en btw speelt een groot aantal zaken. Bijgaand treft u een kort overzicht aan.

Straatparkeren

De belangrijkste procedure inzake parkeren en btw betreft de vraag of het gemeentelijk straatparkeren aan de heffing van btw is onderworpen. Die rechtsvraag moet nog door de Hoge Raad worden beantwoord. 

Parkeren bij een recreatieve- of sportvoorziening

Het verstrekken van toegang tot een attractiepark, dierentuin, recreatiepark, zwembad, bioscoop, museum en een sportwedstrijd is belast met 6% btw. Vaak wordt door de exploitant ook de gelegenheid gegeven om te parkeren bij de recreatieve of sportieve voorziening. Is de vergoeding voor het geven van de gelegenheid tot parkeren dan ook belast met 6% btw? Ter zake wordt stevig geprocedeerd. Het Gerechtshof Den Haag oordeelt in zijn uitspraak van 19 december 2017, nr. BK 17/00619, dat het tegen vergoeding geven van gelegenheid tot parkeren bij een diergaarde en een botanische tuin een aparte prestatie betreft die is belast naar het algemene tarief van 21% btw. Tot een zelfde oordeel komt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in zijn uitspraak van 9 januari 2018 met zaaknummer 17/00466 t/m 17/00468 inzake het geven van gelegenheid tot parkeren bij een attractiepark. 

Parkeerplaatsen voor vrachtwagens

Steeds meer gemeenten richten specifieke parkeerplaatsen in voor vrachtwagens. De gemeente kan vrachtwagens op een parkeerterrein gratis laten parkeren met aanbieding van extra sanitaire voorzieningen en widie gratis of tegen vergoeding kunnen worden gebruikt. De extra sanitaire voorzieningen zullen met btw zijn belast. De gemeente kan tegen betaling van een parkeerbelasting de gelegenheid geven om een vrachtwagen te laten parkeren op een terrein dat niet met een slagboom is afgesloten. Alsdan is heffing van btw (nog) niet aan de orde. De gemeente kan tegen vergoeding de gelegenheid geven om een vrachtwagen te parkeren op een specifiek terrein dat met een hek of een slagboom is afgesloten. Daarbij kunnen extra sanitaire voorzieningen en wifu worden aangeboden. De gemeente handelt alsdan als btw-ondernemer. De dienstverlening is belast met btw. 

In de modellabelling op Taxnavigator hebben wij de verschillende exploitatievormen compleet uitgewerkt. Klik hier

Afrondend

Heeft u nog vragen of een wilt u de fiscale aspecten van een specifieke vorm van parkeren (gratis) in onze nieuwsbrief laten behandelen dan vernemen wij dat graag via info@taxnavigator.nl

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator