Nieuws

Nieuwsbrief Loonheffingen 2019/buitenlandse werknemer/vrijwilligersregeling

Geplaatst: 08 december 2018
Kenmerk: 2018.04898

Nieuwsbrief Loonheffingen 2019/buitenlandse werknemer/vrijwilligersregeling

De tweede uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 van de Belastingdienst is verschenen. Voor raadplegen: klik hier

Het ‘Handboek Loonheffingen 2019’ van de Belastingdienst is vanaf begin februari 2019 online beschikbaar.

Medewerkers gemeente woonachtig in buitenland

Vanaf 2019 hebben alleen nog inwoners van Nederland recht op de loonheffingskortingen. De arbeidskorting blijft overigens wel voor een ieder gelden. Werknemers die in een andere EU-lidstaat of in een EER-land wonen, hebben wel recht op het belastingdeel van de arbeidskorting. Als gevolg van het onderscheid tussen inwoners en niet-inwoners voor de heffingskortingen zijn meer loonbelastingstabellen gemaakt.

Heeft uw gemeente een werknemer in dienst die woonachtig is in het buitenland dan moet u mogelijk een andere loonbelastingtabel toepassen. In de Nieuwsbrief Loonheffingen heeft de Belastingdienst aangegeven hoe kan worden bepaald in welk land de ambtenaar woont. Daarnaast wordt in de Nieuwsbrief Loonheffingen opgemerkt dat bij de Belastingdienst een woonplaatsverklaring kan worden aangevraagd.

Bedragen vrijwilligersregeling omhoog

Met ingang van 1 januari 2019 wordt het plafond van de vrijwilligersregeling met € 200 verhoogd. Dit betekent dat u geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen voor personen die als vrijwilliger werkzaam zijn en vergoedingen en verstrekkingen ontvangen van in totaal maximaal € 170 per maand en in totaal € 1.700 per kalenderjaar.

Levensloop

In de nieuwsbrief is verder aandacht besteed aan de toepassing van het levensloopverlof bij een werknemer van 61 jaar of ouder.

AOW-leeftijd

De aow-leeftijd gaat vanaf 1 januari 2019 omhoog naar 66 jaar en vier maanden.

Loonkostenvoordelen

De regeling inzake de loonkostenvoordelen worden verruimd. De voorwaarde ‘kalendermaand’ verandert in maand. Meer informatie treft u aan in het nieuwsbericht Wijzigingen Wet tegemoetkomingen Loondomein: klik hier. 

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.