Nieuws

Standaardformulier 'Verzoek vooroverleg'

Geplaatst: 03 september 2019
Kenmerk: 2019.20751

Standaardformulier 'Verzoek vooroverleg'

De Belastingdienst heeft het standaardformulier ‘Verzoek vooroverleg’ gepubliceerd. Met dit formulier is het mogelijk om vooroverleg met de belastinginspecteur aan te vragen.

Vooroverleg

Veel gemeenten verzoeken via vooroverleg om een standpunt van de Belastingdienst inzake de toepassing van Nederlandse fiscale wet- en regelgeving. Vooroverleg met de Belastingdienst geeft de gemeente zekerheid over de fiscale aspecten van een gemeentelijke activiteit of gemeentelijke handeling. Door vooroverleg met de Belastingdienst wordt vermeden dat door de Belastingdienst achteraf vragen worden gesteld over (belangrijke) fiscale zaken. Met name vanwege de politieke sturing van gemeenten stemmen veel gemeenten de fiscale aspecten van gemeentelijke activiteiten, projecten en plannen tijdig en volledig af met de Belastingdienst. Een goed en degelijk vooroverleg voorkomt naheffing van belastingen achteraf.

Vaststellingsovereenkomst

Ook is het mogelijk om met de Belastingdienst een zogenoemde vaststellingsovereenkomst te sluiten als onduidelijkheden bestaan over de feiten en fiscale aspecten van een specifieke casus.

Voor meer informatie over de fiscale vaststellingsovereenkomst verwijzen wij naar de site van de Belastingdienst. Klik hier.

Waardebepaling onroerende zaak

Het standaardformulier ‘Verzoek vooroverleg’ moet ook worden gebruikt als de gemeente zekerheid wil hebben over de waarde van een onroerende zaak. Het 'Aanvraagformulier gezamenlijke taxatie onroerende zaak’ wordt niet meer in behandeling genomen door de Belastingdienst.

Formulier 'Verzoek vooroverleg'

Voor downloaden standaardformulier ‘Verzoek vooroverleg’. Klik hier.


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.