Nieuws

BTW: BCF: Concessieovereenkomst laadpalen

Geplaatst: 16 mei 2020
Kenmerk: 2020.26776

BTW: BCF: Concessieovereenkomst laadpalen

Gemeenten in Nederland investeren met budget van het Rijk en de provincie fors in de uitbreiding van het aantal laadpalen voor elektrisch verkeer. Veel gemeenten exploiteren laadpalen voor elektrisch verkeer niet voor eigen rekening en risico maar sluiten (concessie)overeenkomsten met commerciële exploitanten. Taxnavigator heeft een aantal concessieovereenkomsten bestudeerd en onderscheidt grofweg twee benaderingen. In de eerste benadering investeert de gemeente niet en faciliteert de gemeente de exploitant van laadpalen door een concessie te verlenen die bestaat uit het mogen plaatsen en exploiteren van laadpalen. In de tweede benadering verzorgt de gemeente de investering in de laadpalen. De commerciële exploitant exploiteert de laadpaal.

De twee benaderingen kennen verschillende aspecten. In de eerste benadering is de gemeente slechts faciliteert en kan de gemeente de btw op de kosten compenseren bij het BTW-compensatiefonds.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.