Nieuws

BTW: BCF: Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen

Geplaatst: 11 juli 2020
Kenmerk: 2020.28262

BTW: BCF: Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen

Op 18 juni 2020 is het Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen van kracht geworden. Het Besluit treedt in werking op 1 juli 2020. Gemeenten zijn vanaf 1 juli 2020 wettelijk verplicht om de gescheiden inzameling van GFT c.q. bioafval, elektr(on)ische apparatuur, glas, kunststof (plastic), metaal, papier te organiseren. Voor gevaarlijke stoffen en textiel gaat deze verplichting pas in op 1 januari 2025.

  • Gescheiden inzamelen heeft een ruime strekking en betreft het huis aan huis inzamelen van goederen maar ook het verzorgen van inlever- of innamesystemen en andere wijzen van inzamelen zoals een voorziening op een milieustation.
  • Papier en textiel moeten vanaf de bron worden gescheiden.
  • Ter zake van metaal, kunststof en glas bestaat geen verplichting om vanaf de bron te scheiden. Een andere manier van gescheiden inzamelen is ook toegestaan wanneer de andere wijze van inzamelen geen invloed heeft op het potentieel voor recycling of hergebruik. Het na scheiden van kunststof, metaal, PMD/PBD blijft mogelijk.
  • Onder voorwaarden hoeft GFT c.q. bioafval niet gescheiden te worden ingezameld omdat het gescheiden inzamelen van GFT c.q. bioafval buitensporig kostbaar is, technisch niet haalbaar is of niet tot het beste milieuresultaat leidt.

Documenten en publicaties

  • Besluit van 18 juni 2020, houdende implementatie van enkele bepalingen van Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (PbEU L 150/109) (Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen). Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.